Ανακοινώσεις

Διανομή ΤΕΒΑ 25 Φεβρουαρίου 2020

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί τους δικαιούχος του ΚΕΑ οι οποίοι:

  1. Έχουν δηλώσει συμμετοχή Πρόγραμμα ΤΕΒΑ
  2. Συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα εγκριθέντων για τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία
  3. Έχουν ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Νικολάου Σκουφά

για την παραλαβή της ποσότητας που τους αναλογεί στα εξής τρόφιμα: Νωπό Κοτόπουλο και Τυρί «Φέτα». Σας παραθέτουμε την συνταγή διανομή:

1 & 2 ΜΕΛΗ

3 & 4 ΜΕΛΗ

5 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΛΗ

4 ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

5 ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

6  ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

12

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ο πρόεδρος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά, έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

γ) την αριθ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

δ) την 17/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

διακηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, τελευταία δημοσίευση 24/06/2020 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 15/07/2020.

Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου στο Ο.Τ. 32

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 280/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου στο Ο.Τ. 32.

Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευσητης παρούσης.