Ανάρτηση πινάκων αξιολόγησης της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του Κέντρου Κοινότητας

Αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νικολάου Σκουφά”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» (συνημμένοι πίνακες).

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Η δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα.

Ακολουθεί ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και για τα οποία θα υπάρξει λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133)    

Έναρξη Λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Πέτα και στο Νεοχώρι

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 18 Ιουνίου θα λειτουργήσουν τα ΚΔΑΠ στο Πέτα και στο Νεοχώρι. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από 8 π.μ. έως 4 μ.μ.

Τα ΚΔΑΠ Αγίου Δημητρίου και Κομποτίου θα συνεχίσουν την απασχόληση των παιδιών για τους θερινούς μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 2681360423.


 

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο ΚΔΑΠ Αγίου Δημητρίου Πέτα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

(Περίοδος 2018-2019)

Στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ανακοινώνει

      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσφατα Άρθρα