Πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 ΚΕΔΝΙΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 ΚΕΔΝΙΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΠΕ Φιλολόγων) για τη λειτουργία των τμημάτων Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης, στους συνημμένους πίνακες αξιολόγησης.

Γνωστοποίηση κατάληψης ακινήτων

Σας πληροφορούμε ότι για την συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη της Ιονίας Οδού στην περιοχή της Τ.Κ. Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά παρακατατέθηκε η προσωρινή αποζημίωση βάση της υπ' αριθ. 288/2015 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Αποτελέσματα ΣΟΧ-1/2016 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας

Αναρτήθηκαν στο Διαύγεια τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης - βαθμολογίας των υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ-1/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία: "Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά". (συνημμένα αρχεία)

Πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2016

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στους συνημμένους πίνακες αξιολόγησης.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής και συμπαραστέκεται αμέριστα στις αναπτυσσόμενες δίκαιες κινητοποιήσεις του.

     Η εφαρμογή των διαδοχικών μνημονιακών πολιτικών των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης βήμα το βήμα οδηγεί στην πλήρη εξαφάνιση της μικρομεσαίας αγροτιάς. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών είναι ήδη ορατά την τελευταία πενταετία, σήμερα δε τα νέα μέτρα, η αβάσταχτη υπερφορολόγηση, η τεράστια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του ΟΓΑ δίνει το τελειωτικό χτύπημα στο αγροτικό εισόδημα.

   Ο πρόεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά καλούν την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα...