Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (3ου 2018)

         Παρακαλούμε όπως την 2η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(2ου 2018)

      Παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (1ου/2018)

         Παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16ου Δημοτικού Συμβουλίου

         Παρακαλούμε όπως την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Γνωστοποίηση απόφασης κύρωσης της 1/2017 Πράξης Εφαρμογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου σχεδίου (τομέας Γ) να λάβουν γνώση της υπ’αριθ. 48625/1540/10-11-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία κυρώθηκε η υπ’αριθ.-1-2017 Πράξη Εφαρμογής, ανασύνταξης της 7/2009 Π.Ε. του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής επέκτασης οικισμού Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας, από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του οικείου Δήμου στο Κομπότι εντός προθεσμίας (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Recent Articles