Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 16ου Δημοτικού Συμβουλίου

         Παρακαλούμε όπως την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Γνωστοποίηση απόφασης κύρωσης της 1/2017 Πράξης Εφαρμογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου σχεδίου (τομέας Γ) να λάβουν γνώση της υπ’αριθ. 48625/1540/10-11-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία κυρώθηκε η υπ’αριθ.-1-2017 Πράξη Εφαρμογής, ανασύνταξης της 7/2009 Π.Ε. του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής επέκτασης οικισμού Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας, από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του οικείου Δήμου στο Κομπότι εντός προθεσμίας (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 14ου Δημοτικού Συμβουλίου

         Παρακαλούμε όπως την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15ου Δημοτικού Συμβουλίου

         Παρακαλούμε όπως την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Εγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν.Σκουφά έτους 2018. 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                       ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ