Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 12ου Δημοτικού Συμβουλίου

     Παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 21:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Μελέτη Ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου Σχεδίου οικισμού Πέτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 159/13-09-2016 αίτηση του μελετητή Παππά Δημήτριου, υποβλήθηκε στον ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ η μελέτη Ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου Σχεδίου οικισμού Πέτα (τομέας Γ) έτσι όπως διαμορφώθηκε, συνέπεια των αλλαγών που προέκυψαν λόγω των τροποποιήσεων του ανωτέρω σχεδίου στα Ο.Τ. 66,67,68, και 85 (ΦΕΚ 132΄ΑΑΠ/29-06-2015) και στα Ο.Τ. 97,98,99 και 100, (ΦΕΚ 161΄ΑΑΠ/26-06-2015).

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ.