Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 15ου Δημοτικού Συμβουλίου

         Παρακαλούμε όπως την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Εγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν.Σκουφά έτους 2018. 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                       ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση 13ου Δημοτικού Συμβουλίου

    Παρακαλούμε την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

   Παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον΄Εγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ