Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(8ου 2019)

         Παρακαλούμε όπως την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(3ου /2019)

         Παρακαλούμε όπως την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

2ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

3ον Περί εκμίσθωσης-παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τοπική

Κοινότητα Πέτα.

4ον Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής

Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                   

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (2ου 2019)

         Παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(8ου 2018)

Παρακαλούμε όπως την 1η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:30, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στην Τοπική Κοινότητα Κομμένου (Ιστορική έδρα) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι: