Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση τακτικών μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλων Κοινοτήτων & Προέδρων Κοινοτήτων για Ορκωμοσία

   Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.29/2019 και 34/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Χώρο του Μνημείου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά στις 30/08/2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 07.30μ.μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.40 του Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α’ 133 ορκωμοσία.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

 

 

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τη δυνατότητα να ενταχθούν, είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, έχουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 26/8/2019 έως τις 30/9/2019 και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-14:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, στα κατά τόπους ΚΕΠ, είτε στο Κέντρο Κοινότητας στον Άγιο Δημήτριο.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (9ου/2019)

Παρακαλούμε όπως την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση για Εκλογή Δημάρχου

   Παρακαλούνται οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν.3852/2010 να συνέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ.   για την εκλογή νέου Δημάρχου.