Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση για Εκλογή Δημάρχου

   Παρακαλούνται οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν.3852/2010 να συνέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ.   για την εκλογή νέου Δημάρχου.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(8ου 2019)

         Παρακαλούμε όπως την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(3ου /2019)

         Παρακαλούμε όπως την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

2ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

3ον Περί εκμίσθωσης-παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τοπική

Κοινότητα Πέτα.

4ον Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής

Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                   

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (2ου 2019)

         Παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι: