Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Μνημόσυνο μνήμης των μαρτύρων Ηρώων του Κομμένου

Μνημόσυνο μνήμης των μαρτύρων Ηρώων του Κομμένου

Σας Προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το Επίσημο Μνημόσυνο μνήμης των 317 μαρτύρων Ηρώων του Κομμένου (16 Αυγούστου 1943), που θα τελεσθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ 8Α ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΟΥΣΗ» Δ.Ε.ΠΕΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ 8Α ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΟΥΣΗ» Δ.Ε.ΠΕΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Π.Δ. 34/1995
γ) της διατάξεις του Ν. 3463/2006
δ) τον Ν. 3852/2010
ε) την αριθ. 4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την εκμίσθωση ακινήτου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (10ο /2020)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (10ο /2020)

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 31η Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 14:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 20/07/2020 (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 20/07/2020  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ: κα. Γεωργή Καλλιόπη, κ. Κολιούλη Ηλία, κ. Σερβετά Λάμπρο, κ. Τόλη Δημήτριο, κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο, κ. Βούλγαρη Κοσμά.

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (9ο /2020)

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε συνεδρίαση δια περιφοράς (9ο /2020)

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς) που θα γίνει την Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:00 μ.μ.