Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (9ου/2019)

Παρακαλούμε όπως την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

Πρόσκληση για Εκλογή Δημάρχου

   Παρακαλούνται οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν.3852/2010 να συνέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ.   για την εκλογή νέου Δημάρχου.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(8ου 2019)

         Παρακαλούμε όπως την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι: