Διακηρύξεις

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από το καμένο σπίτι της Τ.Κ. Λουτροτόπου προς την Τ.Κ. Συκεών Δήμου Ν. Σκουφά»

με προϋπολογισμό 130.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου ΣΑΕΠ 830 (100.000,00) και ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (15.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη ΔΕ Κομποτίου» με προϋπολογισμό 35.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (25.000,00€).

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της ΔΕ Αράχθου» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (40.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου»

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 670.000,00 €. Δεν προβλέπεται ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω δανείου και ιδίους πόρους.