Διακηρύξεις

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πέτα,      3/06/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                 Αρ.Πρ:    7475 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χαλικιού» 

Ο Δήμαρχος του

Διαβάστε περισσότερα... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 

Πέτα,     3/6/2011

Αρ. Πρ. : 7459

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011» 

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2011», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 26.260,50 € με το Φ.Π.Α.