Διακηρύξεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ
                 Πέτα, 11-10-2011
                Αρ. Πρωτ.: 13869

                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

0 Δήμαρχος Ν. ΣΚΟΥΦΑ ανακοινώνει ότι θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ( του άρθρου 29 του Ν.3669/08)  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης  (

Διαβάστε περισσότερα...

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

Έργο: «Προμήθεια δύο αυτοκινήτων διθέσιων (αγροτικό) pick up »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Πρόχειρου  διαγωνισμού για την :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) αυτοκινήτων ελαφρών ημιφορτηγών (pickup)  πετρελαιοκίνητων 2 θέσεων  με 2 πόρτες.

Ο   Δήμαρχος Ν. Σκουφά Ν. Άρτας,   διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  Πρόχειρο   Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) η :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ


Πέτα, 29 -07-2011
Αρ. Πρωτ.: 10776

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

0 Δήμαρχος Ν. ΣΚΟΥΦΑ ανακοινώνει ότι θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ( του άρθρου 29 του Ν.3669/08)  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ( του άρθρου 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Κ. ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ», με Προϋπολογισμό Ευρώ, 21.951,22€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, και 27.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, σύμφωνα με την αρ. 20/2011 Μελέτη της Τ. Υ. Δ. Κ. ΆρταςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ


Πέτα, 29 -07-2011
Αρ. Πρωτ.: 10773

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

0 Δήμαρχος Ν. ΣΚΟΥΦΑ ανακοινώνει ότι θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ( του άρθρου 29 του Ν.3669/08)  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ( του άρθρου 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ», με Προϋπολογισμό Ευρώ, 11.258,64€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, και 13.848,13 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, σύμφωνα με την αρ. 16/2011 Μελέτη της Τ. Υ. Δ. Κ. Άρτας

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πέτα,      3/06/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                 Αρ.Πρ:    7475 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χαλικιού» 

Ο Δήμαρχος του

Διαβάστε περισσότερα...