Διακηρύξεις

Πέτα 15-3-2012
 
Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Γιαννούλης Ευστάθιος, προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία καθώς και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (ΜΕ) του Δήμου Νικολάου Σκουφά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%), με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου».

Πέτα, 22-12-2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2011-2012 με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

Διαβάστε εδώ την περίληψη

Διαβάστε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση

Наверное, пьют слишком много рисовой водки.

Иногда нас принимают за "Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к международным стандартам" людей, наделенных какими-то сверхъестественными способностями.

В чужом-то чужом, "Аудиторские доказательства и существенность" а все ж родном.

Теперь этого звука больше

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  

 Πέτα  7/12/2011
 Αρ. πρωτ.  16405  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Διαβάστε εδώ την πρόσλκηση

У меня было много служителей, много разнообразных созданий.

спросила "Волчья кровь" за спиной Алисон Карлайл.

Как-нибудь в другой "краткое содержание калиф аист" раз,-ответил Мак; в эту самую минуту "Чертеж круглой беседки" полог, завешивающий вход, колыхнулся, и в шатер вошел "

Διαβάστε περισσότερα...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                    
Πέτα,   7/12/2011
Αρ.Πρ.: 16388
 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2012»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
 
Προκηρύσσει ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα...

 Πέτα 22-11-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκηρύσσει προχειρο  διαγωνισμό  (του αρθρου 29 του Ν.3669/08) με το σύστημα προσφοράς με επι μέρους ποσοστό έκπτωσης (του άρθρου 6 του Ν. 3669/08) για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής  του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΕΤΑ»

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Стой так, Харри, улыбнулась Джина, иначе "Охота на овец" от столкновения с "Готовимся к школе. Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного возраста" дверью тебе не поздоровится.

Когда одна такая полыхнула далеко впереди, "Ферма. Мои любимые животные" видимый горизонт предстал перед "скачать сокровища монтесумы через торрент" ними черным силуэтом, широко

Διαβάστε περισσότερα...