Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πέτα,   9 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                        Αρ.Πρ:  5035

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα...

22 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΔΑ: Β44ΝΩΚ5-ΘΩΧ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 4168


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Τα Σωκήπια» της Δ.Κ. Κομποτίου με στοιχεία (Α) “Κιόσκι” εμβαδού 66,65 τ.μ., (μετά βοηθητικού αποθηκευτικού

Διαβάστε περισσότερα...

Πέτα 19-3-2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (τομέας Γ) να λάβουν γνώση της Ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης στον τύπο (καταληκτική ημερομηνία 5-4-2012).
Ενημέρωση: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων παρατάθηκε έως τις 20-4-2012

Джеф "игры про винкс пазлы"вежливо ожидал продолжения.

Он чувствовал себя издерганным, никчемным, "день рожденья скачать песню"ни на что не способным.

Проктор, мы можем "египетские музыка скачать"купить что-нибудь поесть и тогда мы не будем зависеть "маркова

Διαβάστε περισσότερα...

16 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: Β443ΩΚ5-ΕΟΖ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 3742

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλού-παραλίας) στη Θέση “Ράμμα” Δ.Κ. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικής έκτασης 60 τ.μ.

Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα...

16 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: Β443ΩΚ5-ΦΛ8

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 3755


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλού-παραλίας) στην “Κόπραινα” Δ.Κ. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικής έκτασης 50 τ.μ.

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε περισσότερα...