Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Πέτα, 11/6/2012

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 9069

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργούμενης έκτασης εμβαδού εκατόν πενήντα στρεμμάτων (150) περίπου που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αρ. Πρωτ. 6390/4-5-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Πέτα Άρτας ΤΚ 47200
Πληροφορίες: Τσώλης Δημήτρης
Τηλέφωνο:2681360404
Fax:2681083259
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(ΠΔ 28/80)

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του ΔΚΚ, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                  Πέτα, 10/5/2012
Τηλέφωνο: 2681360424                         Αριθ.Πρωτ.: 6700
FAX: 2681360427

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική, πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Τα Σωκήπια» της
Δ.Κ. Κομποτίου με στοιχεία (Α) "Κιόσκι" εμβαδού 66,65 τ.μ., (μετά βοηθητικού αποθηκευτικού χώρου 4,00 τ.μ. και

Διαβάστε περισσότερα...

9 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική, πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλού-παραλίας) στη Θέση “Ράμμα” Δ.Κ. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικής έκτασης 60 τ.μ.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κομποτίου Άρτας στις 20 του μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10 π.μ. μέχρι 11 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής που αποτελείται από τους: Γιαννούλη Ευστάθιο (Δήμαρχο), Μαλιγιάννη Θεοδώρα και Μπουραντά Ευάγγελο.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης

Скоро ирландец убедился, "Художник и Photoshop От концепции к шедевру" что это действительно лошади.

Здесь "Русская роза"

Διαβάστε περισσότερα...

9 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική, πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλού-παραλίας) στην “Κόπραινα” Δ.Κ. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικής έκτασης 50 τ.μ.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κομποτίου Άρτας στις 20 του μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11 π.μ. μέχρι 12 μ, ενώπιον της Επιτροπής που αποτελείται από τους: Γιαννούλη Ευστάθιο (Δήμαρχο), Μαλιγιάννη Θεοδώρα και Μπουραντά Ευάγγελο.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης

Сквозь забрызганное грязью ветровое стекло на "русификатор для кс"меня смотрел водитель, его широкие "Установка антивируса

Διαβάστε περισσότερα...