News

Μένουμε σπίτι και διαχειριζόμαστε το άγχος του εγκλεισμού

afisa diaxeirisis agxous egkleismou

Και φυσικά, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και της Πολιτικής Προστασίας.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νικολάου Σκουφά

κ. Δήμος Δημήτρης 26813 62305 και 6945847036.

Υπεύθυνη Δομής « Βοήθεια στο σπίτι»

κα. Μπαλατσούκα Ντίνα 26810 65200 και 6976818690

Θυμίζουμε πως σε περίπτωση αδιαθεσίας δεν επισκεπτόμαστε το Νοσοκομείο ή κάποιο ιατρείο, πριν συμβουλευτούμε τηλεφωνικά τον γιατρό μας. Η τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του Ε.Ο.Δ.Υ (τηλ. 2105212054) είναι απαραίτητη.

 

Θερμή παράκληση: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

___________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

       Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προβεί στη συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κα-τοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


  

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1«Συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικ. έτος  2016».

2)«Συζήτηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικ. έτος  2016»

                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                   Γιαννούλης Ευστάθιος

Επιστολή Δήμαρχου Ν.Σκουφά προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Περιφερειάρχη Ηπέιρου για τα μέτρα ανακούφισης των πλημμυροπαθών

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα».
Κύριε Υπουργέ,
Οι πληγές που προκάλεσαν οι πλημμύρες και οι υπερχειλίσεις των ποταμών στην Άρτα και ειδικά στο δήμο μας είναι σημαντικές και θα κάνουν πολύ καιρό να επουλωθούν.
Οι αγρότες έχουν καταστραφεί, οι κτηνοτρόφοι το ίδιο, οι μελισσοκόμοι και σχεδόν όλες οι επαγγελματικές ομάδες της περιοχής έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πάρα πολλές από τις επιχειρήσεις μας είναι βαριά πληγωμένες, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές των χώρων, ενώ είναι αντιμέτωπες με επιπλέον σημαντικά έξοδα που δεν είχαν προϋπολογίσει.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που η ανθρωπιστική κρίση βαραίνει τους ώμους κάθε οικογένειας, παρακαλούμε για την άμεση επίλυση των παρακάτω προβλημάτων για την ανακούφιση των πλημμυροπαθών του Δήμου μας: …
1. Άμεση οριοθέτηση του συνόλου του Δήμου μας ως πληγείσας περιοχής (πλημμυρόπληκτης) και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις.
2. Στους κατοίκους, οι οποίοι, εξαιτίας σοβαρών ζημιών ή ολοσχερούς καταστροφής της οικίας τους, πρέπει να μετοικήσουν, να χορηγηθεί το ενοίκιο διαμονής ή να τους παραχωρηθούν μεταφερόμενοι λυόμενοι οικισμοί τύπου containers.
3. Να χορηγηθεί δωρεάν κρατική αρωγή και για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε οικιακό εξοπλισμό, στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα λεβητοστάσια και οι καυστήρες, η οποία πρέπει να επισπευσθεί ώστε να αποκατασταθούν άμεσα λόγω της διανυόμενης χειμερινής περιόδου.
4. Άμεση καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) στους πλημμυροπαθείς, καθώς επίσης και άμεση καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) στους κτηνοτρόφους και σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες που υπέστησαν ζημίες για την κάλυψη των αναγκών τους.
5. Για τα θερμοκήπια πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, καθώς επίσης και τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς Αγρίλου και Κόφτρα – Παλιομπούκα και τα μελίσσια που επλήγησαν από τις πλημμύρες και δεν ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ, να εξευρεθούν άμεσες λύσεις για την παροχή βοήθειας.
6. Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, επαγγελματικά εργαστήρια και καθώς επίσης και εμπορικά καταστήματα, και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίαση, καφενεία κλπ).
7. Επίσης, να αποζημιωθούν άμεσα τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, αλλά και τα οχήματα ιδιωτικής χρήσεως που υπέστησαν φθορές από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
8. Να αποζημιωθούν άμεσα όλα τα Γεωργικά εργαλεία που είχαν στις αποθήκες τους οι πληγέντες (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, αντλίες, κλαδευτήρια κλπ).
9. Άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ και αποζημίωση στο 100%.
10. Δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για έξι μήνες από την ΔΕΗ, προς τους πληγέντες κατοίκους.
11. Διευκόλυνση των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων, των μελισσοκόμων, των κτηνοτρόφων και όλων των επαγγελματιών της περιοχής με φορολογική ελάφρυνση και πάγωμα των τραπεζικών υποχρεώσεων των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.
• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
• Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών προς το ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, κλπ. χωρίς να χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα.
• Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.

Με εκτίμηση
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες

Πρόσφατα Άρθρα