Ανακοινώσεις

The latest news from the Joomla! Team

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της πράξης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

Δωρεάν διανομή ακτινιδίων

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προβεί σε δωρεάν διανομή ακτινιδίων στους κατόχους Κάρτας Σίτισης (Αλληλεγγύης) και στους εγκριθέντες του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου από 11:00 στα κατά τόπους Δημαρχεία με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Δωρεάν διανομή μήλων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προβεί σε δωρεάν διανομή μήλων στους κατόχους Κάρτας Σίτισης (Αλληλεγγύης) και στους εγκριθέντες του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρες από 11:00 έως 14:00 στα κατά τόπους Δημαρχεία με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες