Παρακαλούμε όπως την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

2ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

3ον Περί εκμίσθωσης-παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τοπική

Κοινότητα Πέτα.

4ον Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής

Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                    ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ