Παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 250.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(ΣΑΕ055)» - Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

2ον Περί αποδοχής πίστωσης 80.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από Ποτάμι Βαθύ Διασέλλου προς θέση Μαργαρίτη». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3ον Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ. Ν. ΣΚΟΥΦΑ».

4ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Κομποτίου».

5ον Έγκριση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΤΥΠΟΥ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ».

6ον Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 49/2017 με α/α ΟΠΣ 2426,και με αρ.πρωτ:3491/20-12-2017 του Ε.Π. «Ήπειρος» άξονας προτεραιότητας 4 ΄΄Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης,υγείας και πρόνοιας΄΄.

7ον Περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για τo έτος 2018.

8ον Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

9ον Περί αποδοχής (συμμόρφωσης) επί της αριθμ.18/2016 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

10ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πέτρας-Διασέλλου κ.λ.π. για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από ποτάμι Βαθύ Διασέλλου προς θέση Μαργαρίτη».

11ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά του Τ. Δ. Καστανιάς».

12ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την μελέτη - υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».

13ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη μελέτη - υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 δημοτικών ενοτήτων Τετραφυλίας, Ηρακλείας, Γ. Καραϊσκάκη».

14ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».

15ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».

16ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

17ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντοβρά Βελεντζικού και Σκουληκαριά».

18ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έργο «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».

19ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».

20ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – Όρια Νομού».

21ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη μελέτη - υλοποίηση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

22ον Περί έγκρισης μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

23ον Περί επιχορήγησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες.

24ον Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

25ον Περί έγκριση -πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                              ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ