Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ1/2017

Με βάση τους συνημμένους πίνακες αξιολόγησης, η κάλυψη των θέσεων της προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 με αρ. πρωτ. 12954/27-12-2017 του Δήμου Νικολάου Σκουφά θα γίνει από τους παρακάτω:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB)

2

ΤΣΟΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (sox1-2017-dhmos_nskoufa-apotel-diavgeia.pdf)Αποτελέσματα ΣΟΧ1/20171560 kB