Διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Βούλγαρη Κοσμά από τη Δημοτική Παράταξη "ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ"

     Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Παρατάξεως «Ενωτική Πορεία » που έλαβε χώρα στις 9- 9 - 2017 στο Πέτα και στο γραφείο του Δημάρχου , εντός του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 94 του Ν. 3463/2006, οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Παρατάξεως «Ενωτική Πορεία » που κατήλθε στις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και ανεδείχθη νικήτρια των Δημοτικών Εκλογών με επικεφαλής της τον Γιαννούλη Ευστάθιο, νυν Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά , ομόφωνα αποφάσισαν μετά από εισήγηση του Δημάρχου τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Κοσμά Βούλγαρη  από μέλος της Παράταξής τους για τους εξής λόγους:

   Συγκεκριμένα, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοσμάς Βούλγαρης με τη συμπεριφορά του έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Δημοτικής Παρατάξεως της ομάδας της πλειοψηφίας, την οποία συστηματικά εκθέτει και παρακωλύει το έργο της, ενώ διεμβολίζει τη συνοχή της και αμφισβητεί το ρόλο και τις κατευθύνσεις του επικεφαλής Δημάρχου.
   Από την ημέρα που του ζητήθηκε η παραίτηση και  αντικαταστάθηκε από Αντιδήμαρχος με απόφαση του Δημάρχου  που λήφθηκε με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, σε δημόσιες   συζητήσεις που διεξάγονται  διακατέχεται από αντιπολιτευτική κριτική,  παρόλο που στα Δημοτικά Συμβούλια  ψηφίζει τις προτάσεις της παράταξης.
Επανειλημμένα και κατ’ εξακολούθηση  επιδεικνύει ασέβεια προς το θεσμό και το πρόσωπο του κ. Δημάρχου και αντισυναδελφική συμπεριφορά στα μέλη της Δημοτικής Παράταξης με  μειωτικούς  χαρακτηρισμούς, ανακρίβειες, ειρωνική διάθεση και  απειλητικές  εκφράσεις,  κάτι που δεν μπορεί να  συνεχίζει να γίνεται ανεκτό εκ μέρους μας.
   Σημειωτέον ότι για τη συμπεριφορά του αυτή, η οποία απάδει προς την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου εν γένει, αλλά και ειδικότερα προς την ιδιότητα του Συμβούλου της Δημοτικής Παρατάξεως «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ », του έγιναν κατ’ επανάληψη συστάσεις και κλήθηκε σε συμμόρφωση από τον ίδιο τον Δήμαρχο, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της Δημοτικής Παρατάξεως.
   Ακολουθεί η Εισήγηση του Δημάρχου Νικολάου Σκουφά, κ. Ευστάθιου Γιαννούλη.