Παρακαλούμε όπως την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 20:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον΄Εγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ