Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2017

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά παρουσιάζει στο συνημμένο έγγραφο τη συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων - εξόδων για το έτος 2017 προς ενημέρωση.