ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 159/13-09-2016 αίτηση του μελετητή Παππά Δημήτριου, υποβλήθηκε στον ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ η μελέτη Ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου Σχεδίου οικισμού Πέτα (τομέας Γ) έτσι όπως διαμορφώθηκε, συνέπεια των αλλαγών που προέκυψαν λόγω των τροποποιήσεων του ανωτέρω σχεδίου στα Ο.Τ. 66,67,68, και 85 (ΦΕΚ 132΄ΑΑΠ/29-06-2015) και στα Ο.Τ. 97,98,99 και 100, (ΦΕΚ 161΄ΑΑΠ/26-06-2015).

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Μελέτης του Εγκεκριμένου σχεδίου (τομέας Γ) να λάβουν γνώση της Ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής και, αν έχουν επέλθει αλλαγές στην ιδιοκτησία τους από την τελευταία  ανάρτηση που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2014, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους  ενώπιον του Περιφερειάρχη Ηπείρου μέσω της Δ/νσης Περιβ/ντος και Πολεοδομίας Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Δημοτικό Κατάστημα Κομποτίου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν.1337/83. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο όσοι επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις λόγω των αλλαγών.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η Πράξη αυτή μαζί με τις τυχόν ενστάσεις της θα υποβληθεί στον αρμόδιο Περιφερειάρχη για κρίση ώστε να προχωρήσει στην κύρωσή της.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευστάθιος Γιαννούλης

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)Πρόσκληση187 kB