Δωρεάν διανομή μήλων-αχλαδιών

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά πραγματοποιεί δωρεάν διανομή μήλων & αχλαδιών την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου από 10:00 έως 14:00 στα κατά τόπους Δημαρχεία στους κατόχους κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης και στους εγκριθέντες του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ, με την επίδειξη της κάρτας σίτισης και της αστυνομικής τους ταυτότητας.