Δωρεάν διανομή μήλων-αχλαδιών

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά πραγματοποιεί δωρεάν διανομή μήλων & αχλαδιών την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου από 10:00 έως 14:00 στα κατά τόπους Δημαρχεία στους κατόχους κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης και στους εγκριθέντες του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ, με την επίδειξη της κάρτας σίτισης και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Recent Articles