Δελτίο Τύπου - Συμμετοχή σε Πρόγραμμα της Ευρωπαίκής Ένωσης για την Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ιστορικών κτιρίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ” ΤΩΝ INTEREG IPA II 2014-2020

 

Την συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο σχήμα “Greece and Albania towards sustainability” αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο για την διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “INTERREG IPA II CROSS-BORDER COORPORATION PROGRAMME GREECE- ALABANIA 2014-2020”

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα) και τέσσερις αλβανικές περιφέρειες (Berat, Gjirokastër, Korcë,Vlorë) και είναι αξίας άνω των 42 εκατ ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ, ευρώ και προέρχεται από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA).

Το έργο προβλέπει την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την κατ'επέκταση αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επιλεγμένα παραδοσιακά/ιστορικά κτίρια της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα αποτελέσουν στην πραγματικότητα ένα πιλοτικό έργο ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα εφαρμογής βέλτιστων ενεργειακών παρεμβάσεων σε ιστορικά/παραδοσιακά κτίρια, τα οποία σε αντίθεση με τα συμβατικά κτίρια παρουσιάζουν,κατασκευαστικές και άλλες ιδιαιτερότητες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.

Τέλος μέσω του έργου θα δημιουργηθεί ένα διασυνοριακό “ενεργειακό” τουριστικό “μονοπάτι” ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών βιοκλιματικού/ενεργειακού σχεδιασμού σε ιστορικά /παραδοσιακά κτίρια.