Δελτίο Τύπου-Εγκιβωτισμός Ρέματος Κατσαρέλου

   Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκιβωτισμού του ρέματος Κατσαρέλου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς θα λύσει χρόνια προβλήματα πλημμύρας και ρύπανσης στην περιοχή.

 Το ρέμα Κατσαρέλου διέρχεται μεταξύ των οικισμών Κομποτίου και Σελλάδων.

   Πρόκειται για έργο διευθέτησης του ρέματος , αντιπλημυρικής προστασίας της περιοχής και απομάκρυνσης εστιών μόλυνσης που δημιουργούνται στην κοίτη του ρέματος.

  Ακόμη θα συμβάλλει και στην οικιστική ένωση και προσβασιμότητα των δυο οικισμών εκατέρωθεν.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.785.000,00€ με ΦΠΑ και η συμβατική δαπάνη είναι 872.949,65€ με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται με την ΔΑΕΕ/1461/Φ.ΑΡΤΑΣ/17.12.2015(ΑΔΑ7ΦΟΓ4653ΟΞ-ΔΞ4) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Δικτύων (ενάριθμος έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2016 1.000.000,00€.

   Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός διατομής 3μ πλάτος επι 2 μ ύψος από οπλισμένο σκυρόδεμα και σε μήκος 910,00μ από τη θέση όπου το ρέμα βορείως συναντά την επαρχειακή οδό μέχρι τον ποταμό Κομποτίου όπου εκβάλλει.

Στην εκβολή θα κατασκευαστούν τοιχία από σιρματοκιβώτια.

   Το έργο ανατέθηκε μετά απο διαγωνισμό σε κατασκευαστική εταιρεία και υπογράφηκε σύμβαση και η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 3/6/16 όπου και άρχισαν οι χωματουργικές εργασίες.

  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα θα τελειώσει σε διάστημα 15 μηνών ήτοι στις 3/9/17 .

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ