Δελτίο Τύπου-Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

   Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη στο ξενοδοχείο President, συμμετείχε ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά κ. Ευστάθιος Γιαννούλης.

   Στο συνέδριο αυτό διατυπώθηκε ξεκάθαρα η πρόθεση της Αυτοδιοίκησης να διεκδικήσει δυναμικά την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο μοντέλο οργάνωσης της χώρας, όπου οι Δήμοι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο με αλλαγή του Καλλικράτη καθώς επίσης και η απαίτηση να προχωρήσει άμεσα η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο θα δοθούν λύσεις σε σημαντικά λειτουργικά ζητήματα των Δήμων.

       Το πλαίσιο των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ που θα δοθεί για ψήφιση στο σώμα της Συνέλευσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1.Άμεση ψήφιση νομοσχεδίου «σκούπα», του Υπουργείου Εσωτερικών με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που θα διατυπώσει η ΚΕΔΕ.

2.Βελτίωση Καλλικράτη.

3.Απόδοση θεσμοθετημένων πόρων.

4.Απόδοση 8,5% του ΑΕΠ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5.Άμεση ενεργοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020

6.Φορολογική Αποκέντρωση

7 Δημιουργία ενός νέου προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

8.Πρόγραμμα Υποστήριξης των Δήμων με σκοπό τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων.

9.Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραλιών στους Δήμους.

10.Ανάκληση όλων των απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες αφαιρούνται θεσμοθετημένοι πόροι.

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                       ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ