ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Α) « Εγκιβωτισμός ρέματος Κατσαρέλου».

Β) «Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο».

         Με την αρ.Πρ.:ΔΑΕΕα/1461/Φ.ΑΡΤΑΣ/17 Δεκεμβρίου 2015 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη Χρήστου, εντάχθηκε το έργο «Εγκιβωτισμός ρέματος Κατσαρέλου» , προϋπολογισμού 1.700.000€. Το έργο θα δημοπρατηθεί σύντομα από τις Υπηρεσίες του Δήμου Νικολάου Σκουφά και θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής που σχεδόν κάθε χρόνο έβλεπαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν από τα νερά του συγκεκριμένου ρέματος.

       Με την ολοκληρωμένη μελέτη που προσκόμισε ο Δήμος στο αρμόδιο Υπουργείο προβλέπεται η διευθέτηση του ρέματος από τη χιλιομετρική θέση 0+973,60μ έως και τη χιλιομετρική θέση 0+063,60μ με κλειστό ορθογωνικό αγωγό από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 3,00x2,00μ. Από τη χιλιομετρική θέση 0+063,60μ έως και την εκβολή του ρέματος στο ρέμα Κομποτίου προτείνεται η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων κάθετα στη ροή του, αμέσως ανάντη του ρέματος Κομποτίου, για την ανακοπή της ταχύτητας του νερού. Τέλος για να εξασφαλιστεί η επισκεψιμότητα του αγωγού έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του τέσσερα φρεάτια επίσκεψης ανά 200μ περίπου. Το άνοιγμα του φρεατίου θα είναι 0,80x0,80μ και θα καλύπτεται με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθούν βαθμίδες από χυτοσίδηρο.

    Επίσης με το ποσό των 4 εκατομμυρίων χρηματοδοτούνται οι μελέτες για την "Αντιπλημμυρική προστασία της Άρτας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο", όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη της 9ης Οκτωβρίου 2015 που έλαβε χώρα στη Γενική Γραμματεία Υδάτων.

    Η Δ/νση της ΔΑΕΕ/ΓΓ/ΥΠΥΜΕΔΙ αναλαμβάνει τον διεθνή διαγωνισμό ποσού 4 εκ. € ο οποίος θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων μελετών καθώς επίσης και την επιβεβλημένη οριοθέτηση του ποταμού από το φράγμα Πουρνάρι Ι μέχρι τις εκβολές του Αράχθου και θα αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Αράχθου.

 

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ