Δωρεάν διανομή ακτινιδίων

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προβεί σε δωρεάν διανομή ακτινιδίων στους κατόχους Κάρτας Σίτισης (Αλληλεγγύης) και στους εγκριθέντες του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου από 11:00 στα κατά τόπους Δημαρχεία με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.