ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


  

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1«Συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικ. έτος  2016».

2)«Συζήτηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικ. έτος  2016»

                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                   Γιαννούλης Ευστάθιος