ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης »

    Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού

Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου, την του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                          ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ