Ένταξη των οικισμών Κολομοδίων – Αγίας Παρασκευής – Ανθοτόπου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

Με την υπ. αριθμ. 2522/2-6-2015 πράξη ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκαν και οι οικισμοί Κολομόδια – Αγία Παρασκευή – Ανθότοπο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

1. την ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με συνολικό μήκος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 10.518 μέτρα. Περιλαμβάνει 6.118 μέτρα εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων, 4.400 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίων και 1 αντλιοστάσιο. Προϋπολογισμός 2.097.560,98 €.

2. το Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ανθοτόπου – Κολομοδίων, Δήμου Νικολάου Σκουφά, με συνολικό μήκος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 9.307 μ. Περιλαμβάνει 7.653 μέτρα εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων, 1654 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίων και 2 αντλιοστάσια.

Οι αγωγοί των ανωτέρω εργολαβιών σε ότι αφορά το δίκτυο συλλογής είναι από πλαστικούς σωλήνες με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια, ενώ οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου με συμπαγές τοίχωμα. Προϋπολογισμός 2.903.718,61 €.

3. την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (3Η ΓΡΑΜΜΗ) ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, η οποία θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Αγ. Παρασκευής, Ανθότοπου και Κολομοδίων του Δήμου Ν. Σκουφά, καθώς και Ανέζας, Καλογερικού και Ψαθοτοπίου του Δήμου Αρταίων, συμπεριλαμβανομένων των έργων της τριτοβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ Νεοχωρίου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Προϋπολογισμός 1.645.000,00 €.

Ο Δήμαρχος

Γιαννούλης Ευστάθιος