Πρόσκληση Τμήματος Πολεοδομιών Εφαρμογών σχετικά με Πράξεις Αναλογισμού στους δρόμους του νέου Εγκ. Σχεδίου του Οικισμού Πέτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 111/28-05-2015 αίτηση του μελετητή Κατσούλη Αναστάσιου, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, υποβλήθηκαν στον ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ τα κτηματολογικά διαγράμματα που αφορούν την μελέτη «Πράξεις Αναλογισμού στους δρόμους του νέου Εγκ. Σχεδίου του Οικισμού Πέτα».

Καλούνται οι φαινόμενοι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων ακινήτων της περιοχής (ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο παλιό σχέδιο στα όρια με το νέο σχέδιο) να προσέλθουν στην υπηρεσία για την υποβολή τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων στοιχείων προς απόδειξη των ορίων τους στο Δημοτικό Κατάστημα Κομποτίου, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ/γμα. της 26-05-1924.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο μελετητής θα προβεί στην σύνταξη της Πράξεως Αναλογισμού υποχρεώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευστάθιος Γιαννούλης

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta