Εκτελεστική Επιτροπή

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:  Δήμαρχος κ. Γιαννούλης Ευστάθιος

Μέλη:  Αντιδήμαρχοι   1. Βαβέτση Ροζίνα

                                          2. Βούλγαρης Κοσμάς

                                          3. Δήμος Δημήτριος

                                          4. Βλαχοπάνου Αφροδίτη