Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος:  Δήμαρχος

 Τακτικά Μέλη:

 1. Γούσιας  Γεώργιος
 2. Παππάς Γεώργιος
 3. Σερβετάς Λάμπρος
 4. Τόλης Δημήτριος
 5. Μπίζας Γεώργιος
 6. Παπακίτσος Ζώης

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1.  Πανακούλιας Στυλιανός
 2. Βλαχοπάνου Αφροδίτη
 3. Ράγγου Κωνσταντίνος
 4. Τσανάκης Βασίλειος
 5. Τριαντάφυλλος Ευάγγελος