Οικονομική Επιτροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δήμαρχος

Τακτικά Μέλη:

 1. Βασίλης Αθανάσιος
 2. Μπελής Νικόλαος
 3. Σερβετάς Λάμπρος
 4. Φωτιάδη Φανή
 5. Φιλίππου Ιωάννης
 6. Πεσλής Χαράλαμπος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βαβέτση Ροζίνα
 2. Βούλγαρης Κοσμάς
 3. Δήμος Δημήτριος
 4. Μπαλταγιάννης Παντελής
 5. Κικιώνης Κωνσταντίνος