Τοπικά Συμβούλια

Τοπικά Συμβούλια Δήμου Ν. Σκουφά

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Πέτα

1. Γεωργής Νικόλαος

2. Γεροκώτση Λαμπρινή

3. Αλέξης Σπυρίδων

4. Γαλάζιος Αλέξανδρος

5. Κώτσης Βασίλειος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

1. Κολιογιάννης Ιωάννης

2. Κολιός Άγγελος

3. Μάρκος Χρήστος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ακροποταμιάς

1. Κώστας Θωμάς

2. Σκληβανίτης Θεοχάρης

3. Κώστας Γεώργιος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κομμένου

1. Δήμος Δημήτριος του Θεόφιλου

2. Αντωνίου Κωνσταντίνος

3. Κορδαλή Σοφία

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κομποτίου

1. Βάρδιας Ελευθέριος

2. Τσιώνος Βησσαρίων

3. Κολιούλη Νίκη του Λάμπρου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λουτροτόπου

1. Γιαννούλης Ιωάννης

2. Κραμπή –Υφαντή Ελένη

3. Παππάς Βασίλειος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαρκινιάδας

1. Βασιλάκης Βασίλειος

2. Καλαντζή Βασιλική

3. Κασσελούρης Ηλίας

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου

1. Κοσμά Μαρία

2. Τασιούλας Άγγελος

3. Χαλκιάς Λάζαρος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου

1. Σιώζος Παντελής

2. Ζάκκα – Καρίνου Ελένη

3. Τσάκαλος Νικόλαος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περάνθης

1. Γιαννούλης Νικόλαος

2. Μπούκας Δημήτριος

3. Σιλιώνης Πέτρος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σελλάδων

1. Πασπαλιάρης Γρηγόριος

2. Σαπρίκη Βασιλική

3. Καραγιάννης Θεόδωρος

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Συκεών

1. Χαλκιάς Θεοφάνης

2. Μαλτέζος Αντώνιος

3. Αντωνίου Δημήτριος

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης

Πανής Ευάγγελος

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Φωτεινού

Μαλτέζος Χαρίλαος