Δημοτικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ (θητεία 8/9/2019-6/11/2021)

 

 1. Βαβέτση Ροζίνα (Δήμαρχος)
 2. Βασίλης Αθανάσιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 3. Βλάχος Λάμπρος (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 4. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
 5. Γεωργή Καλλιόπη (Αντιδήμαρχος)
 6. Δήμος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Αντιδήμαρχος)
 7. Κολιούλης Ηλίας (Αντιδήμαρχος)
 8. Ντοκομές Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)
 9. Σερβετάς Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 10. Τόλης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 11. Ριζάκης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 12. Ροβίνας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 13. Μαλιγιάννη Θεοδώρα (Δημοτική Σύμβουλος)
 14. Μπασάνος Γρηγόριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 15. Πανακούλιας Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος)
 16. Παπασιώζιος Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 17. Μακρής Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 18. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα (Δημοτικός Σύμβουλος)
 19. Σιώζος Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 20. Φιλίππου Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 21. Κασσελούρη Αικατερίνη (Δημοτική Σύμβουλος)
 22. Βαρέλης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 23. Βούλγαρης Κοσμάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 24. Κοσμά Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος)
 25. Τσίρκας Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 26. Μπουραντάς Ευάγγελος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 27. Σαπρίκης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 28. Γιαννούλης Βασίλειος (Δημοτικός Σύμβουλος)