Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

 1. Βαβέτση Ροζίνα
 2. Πανακούλιας Στυλιανός
 3. Μπελής Νικόλαος
 4. Δήμος Δημήτριος
 5. Βλαχοπάνου Αφροδίτη
 6. Ντοκομές Δημήτριος
 7. Βούλγαρης Κοσμάς
 8. Ράγγος Κωνσταντίνος
 9. Φωτιάδη Φανή
 10. Ντασκαγιάννης Δημήτριος
 11. Σερβετάς Λάμπρος
 12. Μπασάνος Γρηγόριος
 13. Βασίλης Αθανάσιος
 14. Γούσιας Γεώργιος
 15. Τόλης Δημήτριος
 16. Παππάς Γεώργιος
 17. Μουσαβερές Θεόδωρος
 18. Φιλίππου Ιωάννης
 19. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
 20. Τσανάκης Βασίλειος
 21. Μπίζας Γεώργιος
 22. Πεσλής Δημήτριος
 23. Μπαλταγιάννης Παντελής
 24. Πεσλής Χαράλαμπος
 25. Παπακίτσος Ζώης
 26. Τριαντάφυλλος Ευάγγελος
 27. Κικιώνης Κωνσταντίνος