Πέτα 19-11-2013

Εκδόθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τις θέσεις Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

Δείτε τα αποτελέσματα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν όσοι επιλέχθηκαν στους παρακάτω συνδέσμους:

Αποτελέσματα κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Δικαιολογητικά