ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΡΑΙΝΑ

Πέτα,  19-11-2013

Δημοπρατείται άμεσα η μελέτη για το Αλιευτικό καταφύγιο στην Κόπραινα, συνολικού προϋπολογισμού 94.500,00 €, καθώς τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το αλιευτικό καταφύγιο της Κόπραινας καλείται να εξυπηρετήσει τα μικρά επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη των οικισμών της ευρύτερης περιοχής (Κομπότι, Συκιές, Περάνθη, Κομμένο, Λουτρότοπος) καθώς και της Άρτας λόγω της μικρής απόστασης (3-10 χιλιόμετρα).

Σήμερα ο λιμένας υπολειτουργεί καθώς λόγω της παλαιότητας των στοιχειωδών λιμενικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τους χρήστες του.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές προτείνεται να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες για λιμενικά έργα που θα εξασφαλίσουν:

-  διαμόρφωση τριών ζωνών αλιευτικών σκαφών με κατάλληλη διάταξη και εξοπλισμό για την ασφαλή και ικανοποιητική εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών,

-  παρεμβάσεις για την άμβλυνση του προβλήματος της προσάμμωσης της λιμενολεκάνης,

-  βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας  των σκαφών των κατοίκων της περιοχής που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την αλιεία και τέλος,

-  βελτίωση των συνθηκών αλίευσης των κατοίκων με παράλληλη αναμενόμενη αύξηση του αλιευτικού εισοδήματος.

 

                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                               ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ