Πέτα, 15-11-2013

Δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τρόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε διάφορους φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσληση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632&lang=el