Πέτα 31-10-2013

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=927&lang=el