Κατάληψη ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος Κουβαράς – Κομπότι της Ιονίας Οδού

Πέτα, 6-9-2013

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων απέστειλε έγγραφο με θέμα: "Κατάληψη ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος Κουβαράς – Κομπότι της Ιονίας Οδού από την Χ.Θ. 123+589,00 έως Χ.Θ. 129+053,27"  στο οποίο επισυνάπτεται ο Πίνακας δικαιούχων παρακατάθεσης και το ΦΕΚ 304/27-8-2013 με τις ανακοινώσεις παρακατάθεσης αποζημιώσεων.

Στο έγγραφο τονίζεται ότι στους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των απαλλοτριωθέντων ακινήτων τίθεται δεκαήμερη προθεσμία, εντός της οποίας υποχρεούνται να παραδώσουν στο Δημόσιο ελεύθερη χρήση των ακινήτων τους.

Μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας, εάν υπάρξουν ιδιοκτήτες που αρνούνται να παραδώσουν τα ακίνητά τους, θα κινηθεί η διαδικασία της βίαιης αποβολής τους.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Δείτε εδώ τον Πίνακα των δικαιούχων παρακατάθεσης

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

στο