Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πέτα  1/8/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στον Κεντρικό Αγωγό της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή που αφορά την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του κεντρικού αγωγού της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής. Ο αγωγός αντικαταστάθηκε με σωλήνες πολυαιθυλενίου αντίστοιχης διαμέτρου με αυτή των αμιαντοσωλήνων, από τη διακλάδωση της Αγίας Παρασκευής μέχρι τον υπάρχοντα υδατόπυργο ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε μήκος 1100 μέτρα. Ο παλιός αγωγός περνούσε μέσα από τα κτήματα και δεν ήταν επισκέψιμος και για το λόγο αυτό ο νέος αγωγός τοποθετήθηκε κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της Αγίας Παρασκευής. Μετά την τοποθέτηση έγινε πλήρης αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος. Οι εργασίες που έγιναν ήταν οι εξής:

  1. Εκσκαφές ορυγμάτων με τη φόρτωση των προϊόντων και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
  2. Επίχωση με υλικό λατομείου.
  3. Επίχωση με άμμο λατομείου.
  4. Τοποθέτηση – σύνδεση σωλήνων πολυαιθυλενίου.
  5. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος.

Η αντικατάσταση αυτή οδήγησε στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν τους δημότες. Αντικαταστάθηκε ο σωλήνας αμίαντου που ήταν επικίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο δίκτυο στην Αγία Παρασκευή, Ανθότοπο και Κολομόδια. Η δαπάνη του έργου ανήρθε στο ποσό των 110.000,00 € με πιστώσεις του ΣυνδέσμουΎδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας.

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ