Διαμόρφωση πλατείας Αμφιθέας

18 Απριλίου 2013

  Συνεχίζει να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα η τεράστια προσπάθεια εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου Νικολάου Σκουφά για εξασφάλιση πόρων. Επιστέγασμα αυτής, αποτελεί η απόφαση ένταξης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για ακόμα μία πράξη: «Διαμόρφωση πλατείας Αμφιθέας». Πρόκειται και πάλι για ένα έργο κοινωνικής υποδομής με προϋπολογισμό 319,800.00 € ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος".

  Πιο αναλυτικά, η κατασκευή της πλατείας περιλαμβάνει διαμόρφωση του κυρίως χώρου, κατασκευή κερκίδων για τη φιλοξενία θεατών και εκδηλώσεων, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κατασκευή παιδικής χαράς, ηλεκτροφωτισμό των χώρων και εργασίες βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης. Ακόμη, θα κατασκευαστεί παιδική χαρά με κατάλληλο παιδικό εξοπλισμό, έχοντας πάντα ως γνώμονα το να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.

  Η διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του οικισμού επενδύει σημαντικά στην οικονομική ευημερία με την αύξηση της επισκεψιμότητας και κυρίως, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Η Αμφιθέα αποτελεί έναν οικισμό αναπτυσσόμενο με γοργούς ρυθμούς. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή ενός κοινόχρηστου χώρου περιπάτου και αναψυχής για τους ενήλικες και παιχνιδιού για τα παιδιά αποτέλεσε προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής στοχεύοντας στο να καταστεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους.