Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ. Κ. Πέτα

14 Φεβρουαρίου 2013

Στον ήδη μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο ΕΣΠΑ, έρχεται να προστεθεί και η «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ.Κ. Πέτα», εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα υψηλότερα κονδύλια προς όφελος των δημοτών. Η κατάθεση της προτεινόμενης πράξης από τις υπηρεσίες του Δήμου έγινε με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη της περιοχής για κατασκευή ενός σύγχρονου και λειτουργικού Παιδικού Σταθμού, όπου τα παιδιά θα μπορούν να απασχοληθούν με δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ο υπό κατασκευή χώρος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Πέτα και προβλέπεται να φιλοξενεί 25 νήπια. Παράλληλα, το έργο αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Αξίζει, ακόμη να σημειωθεί, πως η πράξη θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση του ποσού από το μίσθωμα του υφιστάμενου κτιρίου, ενώ θα μειωθούν δραστικά και τα λειτουργικά κόστη του νέου. Ο στόχος μας είναι με την προτεινόμενη πράξη να δημιουργήσουμε έναν υγιεινό, άνετο, ευχάριστο και κυρίως, με μηδενική επικινδυνότητα χώρο, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν, αίσθημα ασφάλειας στους γονείς.

Είναι φανερό πως ο Δήμος Νικολάου Σκουφά επιμένει στην προσπάθειά του να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για έργα κοινωνικής υποδομής και πάντα, με βασικό κίνητρο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.